Skip to content

SINVOICE – HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel

  • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC.
  • Người mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử qua email, SMS và thực hiện tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua internet.
  • Sẵn sàng kết nối với các phần mềm kế toán, bán hàng và các phần mềm quản trị khác để phát hành hóa đơn điện tử.
thủ-tục-đăng-ký-hóa-đơn-điện-tử

Tính năng

function_sinvoice

Quản lý mô hình tổng công ty - Chi nhánh thành viên

  • Hệ thống đáp ứng mô hình Tổng Công ty quản lý nhiều chi nhánh
  • Đơn vị quản lý có thể quản lý tâp trung hoạt động động sử dụng hóa đơn của tất cả các chi nhánh
tab_function_img_02
GÓI 300 HÓA ĐƠN 326,700đ
GÓI 500 HÓA ĐƠN 451,000đ
GÓI 1000 HÓA ĐƠN 704,000đ
GÓI 2000 HÓA ĐƠN 1,056,000đ
GÓI 3000 HÓA ĐƠN 1,485,000đ
GÓI 5000 HÓA ĐƠN 2,255,000đ
GÓI 7000 HÓA ĐƠN 3,003,000đ
GÓI 10000 HÓA ĐƠN 3,740,000đ

Phí khởi tạo: 1.000.000đ (Khởi tạo lần đầu tiên/công ty, không phát sinh phí hàng năm)

TIN TỨC – SỰ KIỆN 

Đăng Ký
Gọi ngay
Chat Zalo
Đăng Ký
Gọi ngay
Chat Zalo