Call: 0961 969 279

Viettel TP HCM

Gói Net2plus (80Mbps) 220k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 17-08-2021Xem chi tiết >>

Combo Sport Net 1 (30Mbps) 325k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Combo Sport Net 1 (30Mbps) 325k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Combo FLEXI Net 2 (40Mbps) 240k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 21-11-2018Xem chi tiết >>

Combo FLEXI Net 3 (55Mbps) 260k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 21-11-2018Xem chi tiết >>

Combo FLEXI Net 4 (70Mbps) 300k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 21-11-2018Xem chi tiết >>

Combo Sport Net 5 (150Mbps) 450k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 tháng, 18 tháng tặng 3 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 21-11-2018Xem chi tiết >>

Combo Sport Net 2 (40Mbps) 340k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>

Combo Sport Net 3 (55Mbps) 370k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>

Combo Sport Net 4 (70Mbps) 420k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>

Combo Sport Net 5 (150Mbps) 450k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 tháng, 18 tháng tặng 3 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>
support

Tư vấn miễn phí 24/7

0961 969 279