Call: 0961 969 279

Viettel TP HCM

Ưu Đãi Hòa Mạng Mùa Dịch

- ƯU ĐÃI CHƯA TỪNG CÓ MÙA COVID- 19 - MUA 1 TẶNG 3- ONLINE THẢ GA

Ngày cập nhật: 22-07-2021Xem chi tiết >>

Gói Net1plusN (30Mbps) 165k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 22-07-2021Xem chi tiết >>

Gói Net1plusN (30Mbps) 185k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 22-04-2021Xem chi tiết >>

Gói Net 1 (30Mbps) 165k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 10-07-2019Xem chi tiết >>

Gói Net 1 (30Mbps) 185k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Gói Net 2 (40Mbps) 200k/Tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Gói Net 3 (55Mbps) 230k/Tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Gói Net 4 (70Mbps) 280k/Tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Gói Net 5 (150Mbps) 450k/Tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>
support

Tư vấn miễn phí 24/7

0961 969 279