Call: 0961 969 279

Viettel TP HCM

Gói Cước F500 PLUS - 500Mbps/25Mbps - 17.600k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 11-12-2021Xem chi tiết >>

Gói Cước F500BASIC - 500Mbps/20Mbps - 13.200k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 11-12-2021Xem chi tiết >>

Gói Cước F300 BASIC - 300Mbps/11Mbps - 7.700k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 11-12-2021Xem chi tiết >>

Gói Cước F300N - 300Mbps/8Mbps - 6.050k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 11-12-2021Xem chi tiết >>

Gói Cước F200BASIC - 200Mbps/4Mbps - 2.200k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 11-12-2021Xem chi tiết >>

Gói Cước F200N - 200Mbps/2Mbps - 1.100k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 11-12-2021Xem chi tiết >>

Gói Cước F90 PLUS - 90Mbps/3Mbps - 880k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 11-12-2021Xem chi tiết >>

Gói Cước F90 BASIC - 90Mbps/1Mbps - 660k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 11-12-2021Xem chi tiết >>

Gói Cước F90N - 90 Mbps/2Mbps - 440k

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 22-04-2021Xem chi tiết >>
support

Tư vấn miễn phí 24/7

0961 969 279