Call: 0961 969 279

Viettel TP HCM

Gói Net 1 (30Mbps) 185k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 10-07-2019Xem chi tiết >>

Combo Net 1 (30Mbps) 225k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 5 tháng

Ngày cập nhật: 10-07-2019Xem chi tiết >>

Combo Sport Net 1 (30Mbps) 295k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 tháng, 18 tháng tặng 3 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 10-07-2019Xem chi tiết >>

Gói Cước Fast 50 (50 Mbps) 660k/Tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng, 18 tháng tặng 4 tháng, 24 tháng tặng 6 tháng

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>
support

Tư vấn miễn phí 24/7

0961 969 279