Call: 0989 930 276

Viettel TP HCM

Gói Net 2 (20Mbps) 200k/Tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng, 12 tháng tặng 4 tháng

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Combo Net 2 (20Mbps) 240k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng, 12 tháng tặng 4 tháng

Ngày cập nhật: 05-12-2018Xem chi tiết >>

Combo Sport Net 2 (20Mbps) 310k/tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 tháng, có truyền hình K+

Ngày cập nhật: 21-11-2018Xem chi tiết >>

Gói Cước Fast 60 (60 Mbps) 880k/Tháng

Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 3 tháng

Ngày cập nhật: 19-11-2018Xem chi tiết >>
support

Tư vấn miễn phí 24/7

0989 930 276